Lova att ni aldrig ger upp

Ni är ännu unga
Era sorger har ännu inte hunnit bli så tunga
Lova att ni aldrig ger opp
Ni är fortfarande ute på er första dans
Stå inte tillbaka och förlora denna chans
Lova att ni aldrig ger opp

Älska med hela ditt hjärta
Och med hela din kropp
Lova att ni aldrig ger opp

Bli inte förtvivlad om allt inte blir rätt
Drömmarna slår in men på ett annat sätt
Lova att ni aldrig ger opp
Jag säger detta å fåglarnas vägnar:
Koltrasten sjunger trots att det regnar
Lova att ni aldrig ger opp

Jag säger: Älska med hela ditt hjärta
Och med hela din kropp
Lova att ni aldrig ger opp
(Ja, lova det!)

Text och musik: Anders Hansson