Älskar dig mer för varje dag

Jag älskar dig mer för varje dag
Jag trodde inte det var möjligt men nu inser jag
Att lyckan glöder inom mig
Jag kommer aldrig att tröttna på att säga, sjunga, viska, skrika

Att se dig gå, höra dig prata
Känna din kind mot min kind
Gå hand i hand med dig nerför gatan
Se ditt hår rufsas av en lekfull vind
Och när dina tänder blottas i ett skratt
Står en sak i världen klar och det är att

Jag älskar dig mer för varje dag
Jag trodde inte det var möjligt men nu inser jag
Att lyckan glöder inom mig
Jag kommer aldrig att tröttna på att säga, sjunga, viska, skrika

Kanske du en dag tröttnar på
Din gamle fars ömhetsbevis
Men när jag blivit gammal, krokig och grå
Och gaggig i stället för vis
Låt ändå dina tänder blottas i ett skratt
Och minns att jag ägnade mitt liv åt att

Älska dig mer för varje dag
Jag trodde inte det var möjligt men nu inser jag
Att lyckan glöder inom mig
Jag kommer aldrig att tröttna på att säga, sjunga, viska, skrika
Att jag älskar dig mer för varje dag
Jag trodde inte det var möjligt men nu inser jag
Att lyckan glöder inom mig
Jag kommer aldrig att tröttna på att säga, sjunga, viska, skrika
Jag älskar dig

Text och musik: Anders Hansson